Msze Św.

W Niedziele i święta - 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
W tygodniu - 6:30, 7:00, 18:00, /wakacje - 7:00/
W święta "pracujące" - 7:00, 9:00, 16:00, 18:00
Spowiedź codziennie podczas Mszy świętej

Intencje do końca września 2021

NABOŻEŃSTWA:
Wtorek

17:30 Nabożeństwo do św. Elżbiety - patronki Parafii

Środa

17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 Msza św. w intencjach zgłoszonych do Nowenny

Piątek

17:30 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
18:00 Msza św. zbiorowa w intencji Zmarłych

I czwartek miesiąca:

17:00 Godzina święta w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
18:00 Msza św. przy relikwiach św. Rafała Kalinowskiego

I piątek miesiąca:

7:30 Adoracja Najśw. Sakramentu (do 16.00.)
17:30 Nabożeństwo Wynagradzające

I sobota miesiąca:

7:00 Msza św. Wynagradzająca i Nabożeństwo I sobotnie do Niepokalanego Serca NMPanny.

II niedziela miesiąca:

16:00 Msza św. w intencji Dobroczyńców Parafii

III niedziela miesiąca:

16:00 Msza św. dla Małżeństw i Rodzin przy relikwiach św. Joanny Beretty – Molli.

Codziennie:

przed Mszą poranną - Koronka do Miłosierdzia Bożego

przed Mszą wieczorną - Cząstka Różańca

Kancelaria

Godziny pracy:

wtorek, środa, piątek: 16:30 - 17:15

czwartek: 16:30 - 17:30

sobota: 8.00 - 9.00

Kontakt telefoniczny: +48 (32) 617 72 11

Telefon alarmowy: +48 796 763 132

Duszpasterze Naszej Parafii:
ks. Józef Gut – proboszcz Parafii, opiekun:

Ruchu Spotkań Małżeńskich w Diecezji Sosnowieckiej oraz parafialnego Koła "Caritas".

ks. Łukasz Rzemiński – wikariusz, opiekun:
 • Żywego Różańca,
 • ministrantów,
 • Parafialne Koło "Caritas",
 • Koła Radia Maryja oraz Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Sakramenty święte

Chrzest

Sakrament Chrztu świętego jest udzielany w czasie Mszy świętej w 3. niedzielę miesiąca o godz. 11.30.

Chrzest należy zgłosić przed piątkiem poprzedzającym niedzielę w której będzie udzielany ten sakrament.

Do zapisu należy przedłożyć:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Metrykę ślubu kościelnego Rodziców Dziecka (jeśli ślub był zawarty w innej Parafii).
 • Rodzice Chrzestni, jeśli są z innej Parafii, przedłożą zaświadczenia ze swojej Parafii, że są praktykującymi katolikami.
 • Rodzice Chrzestni stanu wolnego z naszej Parafii przedłożą ostatnie świadectwo z katechizacji szkoły średniej lub zawodowej. (Młodzież szkolna - poświadczenia od katechety, że uczęszcza na religię.)

Pouczenie przed Chrztem dla Rodziców i Chrzestnych w sobotę poprzedzającą niedzielę Chrztu św. po Mszy św. o godz. 18.00

1-sza Komunia Święta

Rok w którym dziecko przyjmuje I-szą Komunię Świętą, to czas łaski nie tylko dla niego, ale i dla jego rodziny, szczególnie dla rodziców. To szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii.

Przygotowanie dziecka do osobistego i pogłębionego spotkania z Bogiem w komunii świętej to najważniejsze i najpiękniejsze zadanie rodziców. Księża i katecheci pomagają rodzicom w wypełnieniu tego zadania, ale nie mogą ich w tym zastąpić.

Wymagany dokument: Metryka chrztu dziecka.

Bierzmowanie

To sakrament, który ochrzczonych jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, dając szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązuje do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Wymagane dokumenty:

 • Metryka chrztu.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.
 • W przypadku osób starszych - Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w Kancelarii Parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa.

W Kancelarii Parafialnej przedstawiają:

 • Metrykę Chrztu świętego "do ślubu" (jeśli Chrzest i Bierzmowanie było poza naszą Parafią).
 • Indeks lub ostatnie świadectwo z katechizacji w szkole średniej lub zawodowej.
 • Dowody osobiste.
 • Zaświadczenie z Nauk Przedmałżeńskich i Poradnictwa indywidualnego - po zgłoszeniu na zapowiedzi. /Poradnictwo indywidualne w naszej Parafii- tel: 32 61 629 15; 600 870 552/

Rozmowa z Duszpasterzem:

 • Pierwsza rozmowa w czasie spisywania protokołu przedślubnego.
 • Druga rozmowa w dniu uzgodnionym z księdzem.
Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych, to sakrament umocnienia ducha i ciała tych, którzy żyją, chociaż ze względu na chorobę czy podeszły wiek poważnie niedomagają bądź wręcz znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Sakrament ten można także przyjąć kolejny raz, jeśli chory po wyzdrowieniu ponownie ciężko zachoruje lub w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Zaleca się także przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych przed trudną operacją.

„Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby” (KKK 1529)

W naszej Parafii sakrament namaszczenia chorych mogą przyjąć, dwa razy w roku, osoby które ukończyły 60 lat.

Pogrzeb katolicki

Dzień i godzinę pogrzebu ustalamy najpierw w Kancelarii Parafialnej.
(Należy też sprawdzić, w jakich godzinach jest wolna kaplica cmentarna!)

Należy wtedy przynieść:

 • Kartę zgonu.
 • Zaświadczenie przyjęcia Sakramentu Pokuty, Wiatyku i Namaszczenia Chorych.

Pogrzeb chrześcijański jest modlitwą za zmarłego!

Rodzina przystępuje wcześniej do spowiedzi świętej.
W czasie Mszy świętej pogrzebowej przyjmuje Komunię św. ofiarując ją za Zmarłego.

Patronka

św. Elżbieta Węgierska

Transmisje

Filmowe relacje z wydarzeń

Historia parafii
Kroniki parafialne

Tematy istotne

Wiara, życie, poglądy

Ruchy i stowarzyszenia

Grupy parafialne

Grupy parafialne

W parafii działają grupy łączące wiernych we wspólnej modlitwie i działaniu.

Więcej

• Ministranci

opiekun ks. Łukasz Rzemiński
Zbiórki ministranckie odbywają się w każdą sobotę o godz. 9:00 w salce na wikarówce (Mapet)

• Parafialne Koło "Caritas"

opiekun ks. Łukasz Rzemiński

• Koło Radia Maryja

opiekun ks. Łukasz Rzemiński

• Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

opiekun ks. Łukasz Rzemiński

• "Żywy Różaniec"

opiekun ks. Łukasz Rzemiński

• Ruch Spotkań Małżeńskich w Diecezji Sosnowieckiej

opiekun ks. proboszcz Józef Gut

Narzeczeństwo

Narzeczeństwo

Weekendy dla narzeczonych
Katechezy przedmałżeńskie w roku 2019

Więcej

Przejdź do: Weekendy dla narzeczonych

Miejsce spotkań:
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie - Osiedle Stałe.

Czas trwania:
Trwa dwa dni: w sobotę od 9.00 do 17.00 i w niedzielę od 9.00 do 15.00.

W ramach kursu ma miejsce pierwsze spotkanie w Poradni Rodzinnej.

W niedzielę jest możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty.

Kurs kończy się Mszą świętą.

Koszt uczestnictwa - 75 złotych od osoby. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.

Zapisy i bliższe informacje:

Tel.: (+48)509 973 318
e-mail: faron.julian@gmail.com
Małżeństwo i Rodzina

Małżeństwo i Rodzina

Prowadzimy działalność wspierającą rodzinę

Więcej

Kontakt

Adres

Rzymsko-Katolicka Parafia
p.w. św. Elżbiety Węgierskiej
ul. Sobieskiego 1
43-600 Jaworzno

konto: PKO BP SA
51 1020 2528 0000 0002 0116 5372


Sanitariat:

28 1020 2528 0000 0102 0622 7294


Inwestycje:

97 1020 2528 0000 0702 0622 7310

Góra